Основи психології творчості

Всі ми хоча б раз займалися творчістю. А чи намагалися ви вникнути в суть таких занять? Допоможе в цьому психологія творчості.

Що це?

Що таке психологія творчості? Це розділ психології, який вивчає створення людиною чогось нового, раніше невідомого, причому в самих різних сферах життя: в науці, мистецтві, техніці, а також у повсякденному повсякденному житті.

На жаль, поки цей напрям тільки розвивається і чіткої теоретичної бази не має. Тобто наука існує лише в рамках досліджень, експериментів, спостережень. Так, є деякі рекомендації, але чіткої відповіді на питання про те, як розвивати творчі здібності і як впроваджувати творчість у звичайне життя, немає.

Основи

Взагалі, термін «творчість» охоплює не тільки діяльність особистості, але і створювані нею цінності, які з життя і долі конкретної людини переходять у суспільство, культуру, науку та інші сфери. І творчістю вважається процес, який може привести до створення певного продукту. Але цей процес багатогранний, складний і часто не підвладний нікому, крім самого творця.

Основами психології творчості є відносини між процесом творчості, продуктом, а також самим «творцем». Процес повинен належати особистості, а ось продукт згодом належить культурі.

Основними предметами вивчення психології творчості є творче і креативне мислення людини, його внутрішній світ, так званих духовний потенціал, емоційне забарвлення процесів, натхнення, індивідуально-психологічні особливості особистості, інтуїція, уява.

Крім того, напрям охоплює також і вплив, який на особистість можуть надавати творчий колектив (якщо він існує), суспільство в цілому, ситуація в світі, тенденції, а також фактори, що стимулюють творчу активність (до них відносяться мозкові атаки, деякі препарати, дискусії і так далі).

Різні вчені висували різні теорії. Наприклад, Фрейд вважав, що творчість являє собою несвідомі компоненти і мотивацію. А мотивація пов'язана з так званим еросом, тобто потягом до життя, яке ґрунтується на сексуальному потязі. То є найбільш творчою частиною людського розуму є несвідоме.

Юнг частково погоджувався з Фрейдом і в голову творчої діяльності ставив несвідоме. Але також він додавав, що в людині є два начала: особистісний і творчий. І від взаємодії цих почав будуть залежати здібності, властивості, риси, вміння.

Келлі бачив творчість як альтернативу банальності. Людину він вважав науковцем та дослідником, який взаємодіє з світом і інтерпретує його по-своєму переробляючи інформацію. Тобто вся життя – це ніщо інше як творчий процес.

Олпорт та Фромм розглядали творчість як спосіб життя людини. Роджерс в основу ставив «поле досвіду», яке включає в себе відчуття, події, дії, сприйняття, які людина відбирає, сам не розуміючи того. А Маслоу назвав творчість функцією людини, що включає всі форми самовираження.

Яку діяльність можна вважати творчою?

Творчої може називатися будь-яка діяльність, у результаті якої створюється щось якісно нове. Але чітких меж між творчістю і звичайною діяльністю просто немає, і це визнають багато психологи. Вірніше, вони можуть визначатися, але лише суб'єктивно.

У процесі створення чого-небудь людина може спиратися як на власний досвід, так і на досвід інших людей, а також на якісь очікування, загальновизнані тенденції. Чужі ідеї можуть використовуватися для натхнення, яке є невід'ємною частиною процесу. І це зовсім не говорить про те, що творець просто «вкрав» чужі думки. Він перетворив їх, змінив, додавши щось своє. І це теж творчість.

Різновиди творчості

Виділяють наступні види творчості:

  • Наукова творчість – це відкриття і інтерпретація закономірностей розвитку, а також явищ реального світу. Особливостями такого різновиду є логіка, опора на абстрактне. Кінцевий продукт – це знання.
  • Технічна творчість охоплює практичне або технологічне перетворення дійсності. Спирається воно на дієве і образне мислення. Продуктом є механізми та конструкції.
  • Художня творчість – це естетичне освоєння навколишнього світу і дійсності, а також задоволення естетичних потреб особистості, тобто прагнення до прекрасного. Основною є наочне і образне мислення. Продукт – це художній образ, який укладено в якийсь матеріальний об'єкт, наприклад, в поему, скульптуру, картину.
  • Співтворчість – це сприйняття творів мистецтва, їх інтерпретація.
  • Окремо виділяється дитяче творчість, яка заслуговує особливої уваги і є дуже цікавою різновидом. По суті, займаються творчістю всі діти, адже навіть таке звичайне і повсякденне заняття як гра вже може розцінюватися як творчий процес, адже в процесі дитина підключає уяву, фантазує, вигадує щось нове.
  • Педагогічна творчість – це пошук чогось нового в педагогічній сфері з метою дати більше учнів, навчити їх чогось особливого.

А ви – творча особистість? Якщо так, то стаття буде корисною для вас.

Читай також: